Wolverine World Wide, Inc. Eraelu Puutumatuse Poliitika

Viimati Värskendatud: 1st December 2022

Sissejuhatus

Wolverine World Wide, Inc. austab teie eraelu puutumatust ja teab, et teid huvitab, kuidas teid puudutavat teavet kogutakse ja kasutatakse. Siinne ettevõtte Wolverine World Wide, Inc. ja selle tütarettevõtete (ühiselt „Wolverine World Wide“ või „grupp“, „Wolverine“, „me“, „meie“, sh Wolverine World Wide Europe Limited, Wolverine Europe Limited, Wolverine Europe BV, Krause Global BV ja Wolverine Europe Retail Limited) eraelu puutumatuse poliitika (edaspidi: eraelu puutumatuse poliitika või poliitika) kirjeldab isikuandmete tüüpe, mida me kogume inimestelt, kes vaatavad teatavaid Wolverine World Wide'i omandis või halduses olevaid veebisaite (edaspidi: sait), ja seda, kuidas me niisugust teavet kasutame.

Kui te ei nõustu selle eraelu puutumatuse poliitika tingimustega, siis ärge palun seda saiti kasutage. Iga kord, kui kasutate saiti, rakendatakse eraelu puutumatuse poliitika praegust versiooni. Jätame endale õiguse seda eraelu puutumatuse poliitikat igal ajal muuta. Seetõttu peaksite saidi kasutamisel kontrollima selle eraelu puutumatuse poliitika kuupäeva (mis kuvatakse ülaosas) ja üle vaatama kõik muudatused, mis on tehtud pärast viimast versiooni. Kui te ei nõustu eraelu puutumatuse poliitika muudatustega, siis ärge seda saiti kasutage; võite siiski olla kindel, et teilt varem kogutud andmeid kasutatakse ainult viisil, millest teile teatati kooskõlas eraelu puutumatuse poliitikaga, mis kehtis asjakohase isikuandmete kogumise ajal. Võite oma isiklike andmete kasutamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, minnes aadressile OneTrust

Millist teavet me kogume?

Wolverine kogub isikuandmeid, mille edastate meile meie saidil ja mis võivad hõlmata järgmist.

 • Tehingu teave – teie kontaktandmed, teid huvitavad tooted, teie ostudele kehtivad nõuded, teie finantsteave koos krediitkaardi- või muu makseteabega.

 • Vastused küsitlustele – teave, mille esitate veebisaidil, rakenduse või e-posti teel, telefoni teel või muul viisil küsitlusele vastates.

 • Isiklik teave – teie nimi, ametinimetus, ettevõtte nimi, osakond, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber (-numbrid), registreerimisnimi ja -number, paroolid, sünniaeg.

 • Professionaalne teave – näiteks teie töökogemus, töökohustused ja seotud teave.

 • Suhtlus klienditeeninduse esindajatega (veebivestluse, veebivormi, e-posti või muu kaudu)

 • Selles eraelu puutumatuse poliitikas tähendavad „isikuandmed“ mis tahes teid puudutavaid andmeid, mille alusel saab teid tuvastada, sealhulgas teie nimi, e-posti aadress, posti- või muu aadress, finantsandmed, laua- või mobiiltelefoninumbrid, registreerimisnimi ja -number, paroolid, sünnikuupäev, meievahelise suhtluse sisu, veebisaidil tehtud toimingud ja teie ostuajalugu.

  Välja arvatud töötaotlused või Wolverine'i töötajad, ja ainult seadusega nõutud ulatuses, ei nõua me teilt delikaatsete isikuandmete esitamist (näiteks teavet teie tervise, poliitiliste või usuliste veendumuste, väidetavate või toime pandud kuritegude või seksuaalsättumuse kohta).

  Teie poolt meile edastatud isikuandmeid kasutatakse ainult kooskõlas siinse eraelu puutumatuse poliitikaga.

  Palun ärge esitage sellist teavet, mida te ei soovi Wolverine'il omada.

  Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

  Kogume isikuandmeid järgmistel viisidel.

  (a) Teilt

  Me võtame vastu ja salvestame teie poolt saidil esitatud või muul viisil edastatud isikuandmeid, sealhulgas meie saidil registreerumine, meilt millegi ostmine, meie pakutava teenuse kasutamine või konkursil osalemine, auhindade loosimine või meie sponsitud reklaam või toote ülevaade.

  (b) Küpsiste kaudu

  Lisaks võime kasutada küpsiseid teie üldise internetikasutuse ja saidi konkreetse kasutamisega seotud andmete kogumiseks. Sellel saidil kasutatud küpsiste kokkuvõte koos üksikasjaliku teabega on saadaval siin: küpsise lehele.

  Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisaidid edastavad teie arvuti veebibrauserisse arvuti kõvakettale salvestamiseks. Küpsised võimaldavad meil loendada ka saidi ainukordsete ja tagasipöörduvate kasutajate arvu. Võime kasutada küpsiseid saidi tegevuse mõõtmiseks, et parandada navigeerimist kogu saidil. Lisaks võivad saidi küpsised sisaldada teavet (nt ainulaadne kasutajatunnus), mis jälgib vaadatud saidi lehti ja teie vaadatud või ostetud tooteid. See teave võimaldab meil teha teie kasutuskogemuse parandamiseks värskendusi. Lõpuks võime kasutada küpsiseid teie IP-aadressi, brauseri versiooni, vaatamiste arvu jms andmete tuvastamiseks, mis on seotud teie navigeerimisega internetis ja saidil.

  Saidi mõni osa ei toimi, kui olete küpsised keelanud. Võite seadistada oma brauseri keelduma teatud või kõikidest küpsistest või hoiatama küpsistest nende saatmise ajal. Kui lülitate küpsised välja või keeldute neist, ei saa te kasutada kõiki saidi osi.

  Meie kodulehel on teade, mis kirjeldab, kuidas me küpsiseid kasutame, ja sisaldab ka linke poliitikale. Kui kasutate seda veebisaiti pärast selle teate teile kuvamist, eeldame, et nõustute küpsiste kasutamisega poliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Kui te ei soovi küpsiseid aktsepteerida, saate oma brauseri sätetes küpsiste aktsepteerimise keelata. Kui teete seda, siis pidage meeles, et võite kaotada osa selle veebisaidi funktsionaalsusest. Lisateavet küpsiste ja nende keelamise kohta leiate näiteks Ühendkuningriigi teabevoliniku veebilehe küpsiste jaotisest: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.

  (c) Pikslisiltide abil

  Pikslisilt, tuntud ka kui selge GIF või veebimajakas, on nähtamatu silt, mis on paigutatud saidi teatud lehtedele, kuid mitte teie arvutisse. Nendele lehtedele sisenemisel genereerivad pikslisildid selle vaatamise kohta üldteate. Need töötavad tavaliselt koos küpsistega, registreerides kindla lehe vaatamise konkreetse arvuti poolt. Kui lülitate küpsised välja, tuvastab pikslisilt lihtsalt anonüümse veebisaidi vaatamise.

  Võime paluda kolmandast isikust teenusepakkujatel kasutada küpsiseid ja pikslisilte meie nimel kindla teabe kogumiseks.

  Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

  Võime kasutada teie isiklikke andmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks Wolverine'i teenuste ja toodete pakkumiseks muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

   1. teie veebikonto registreerimise töötlemine ja veebikonto haldamine;
   2. meie juures tehtud tellimuste töötlemine ja täitmine;
   3. meie teenuse pakkumine ja isikupärastamine;
   4. saidi ja selle kasutuskogemuse jälgimine, arendamine ja täiustamine;
   5. kui olete andnud nõusoleku, siis teile teabe saatmine e-posti/posti/SMSi/telefoni teel olemasolevate ja uute grupi toodete, pakkumiste või teenuste kohta, mida olete meilt taotlenud või mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda;
   6. tarbijate ja klientide tegevuste analüüsimine ja jälgimine ning muude uuringute korraldamine;
   7. teie võimalike päringute või kaebuste töötlemine ja nendega tegelemine;
   8. tootearvustuste kättesaadavaks tegemine saidil;
   9. võistluste, loosimiste või muude kampaaniate tulemuste avaldamine;
   10. meie juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmine;
   11. kuritegude või meie kasutustingimuste või müügitingimuste rikkumiste ennetamine või avastamine;
   12. meie veebisaidi kasutajaid ja kliente puudutava teadmiste baasi arendamine;
   13. meie teenuse muudatusi või meilt ostetud tooteid või teenuseid puudutava teabe edastamine;
   14. teie taotletud teabe, teenuste või toe ning seotud müügijärgsete teenuste pakkumine;
   15. teie tuvastamine ja toote või teenuse värskendustega seoses teiega aeg-ajalt ühenduse võtmine*;
   16. teiste sõnumite saatmine, mis toetavad meie pakutavat teenust;
   17. meievaheliste suhete haldamine ja mis tahes sellega seotud administratiivtegevus;
   18. meie või meie partnerite teenuste reklaamimine, sealhulgas e-posti, sotsiaalmeedia platvormide ja muude reklaamiplatvormide kaudu;
   19. teabe täpsuse võrdlemine ja selle kontrollimine kolmandate isikute abil*;
   20. meie IT-süsteemide ja -teenuste turvalisuse kaitsmine volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja väärkasutuse eest*;
   21. sellise tegevuse avastamine, uurimine ja ennetamine, mis võib olla ebaseaduslik, lubamatu või kahjulik, ning meie eraelu puutumatuse poliitika ja/või meie kasutustingimuste või müügitingimuste või mis tahes muude siin viidatud eesmärkide jõustamine*;
   22. uuringute tegemine, sealhulgas turu-uuringud, statistilised uuringud saidi liikluse, müügi ja muu kommertsteabe kohta, et aidata teile pakutud teenuseid täiustada ja saiti kohandada.

  Lühidalt öeldes töötleme teie isikuandmeid, kui meil on selleks nõusolek või muul viisil, kui see on vajalik:

 • teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, et pakkuda Wolverine'i teenuseid ja tooteid, või teha teie esialgseid samme teie taotlusel;
 • meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või
 • meie või meie nimel tegutseva kolmanda isiku õigustatud huvide elluviimiseks.
 • Õigustatud huvi tekib siis, kui meil on äriline või kaubanduslik põhjus teie teabe kasutamiseks seni, kuni teie õigused ja huvid ei kaalu seda üles. Meie õiguspärased huvid on need, mis on ülalpool tähistatud sümboliga „*“, seejuures arvame, et oleme rakendanud piisavalt kontrolle ja kaitsemeetmeid tagamaks, et teie õigusi ja huve põhjendamatult ei riivataks.

  Te võite esitada vastuväiteid mis tahes nimetatud andmete mis tahes alustel töötlemisele, aga kui te seda teete, peatame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame esitada veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie õigused ja huvid, või kui me vajame andmeid õigusnõuete tõendamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks – vt allpool jaotist „Teie isikuandmete avalikustamine“.

  Teie isikuandmete avalikustamine

  Teave klientide ja veebisaidi vaatajate kohta on meie äritegevuse oluline osa ja me ei tegele selle müügiga teistele. Jagame isikuandmeid ainult allpool kirjeldatud viisil.

   1. Wolverine'i ettevõtete perekonnas, sealhulgas tütar- ja sidusettevõtetega, samuti nende esindajate ja töötajatega ning kõigi meie kaubamärkidega.
   2. Meie äripartneritega. Näiteks kui ostate saidi kaudu kaupu, peame maksete tegemiseks, nagu kõik teised jaemüüjad, esitama krediitkaardi andmed meie krediitkaardi töötlejale ja autentijale ning edastama teie nime ja aadressi ettevõttele, kes meie kaupu tarnib. Samuti võime pakutavate toodete ja teenuste täiustamiseks jagada isikuandmeid disainerite, tootjate, edasimüüjate, litsentsisaajate, turundus- ja reklaamipartnerite ning saidile tugiteenuseid pakkuvate osalistega. Igal juhul jagame partnerite ja müüjatega vaid teavet, mis on vajalik neile pandud ülesannete täitmiseks, kuid nad ei tohi neid andmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil.
   3. Mis tahes kolmanda isikuga, kellega olete meil palunud oma isikuandmeid jagada – näiteks Facebooki või mõne muu sotsiaalmeediasaidiga, kui olete palunud meil oma kontoga ühendust võtta. Kui otsustate kasutada maksemeetodina Klarna järelmaksu, peame Klarnale edastama teie mõned isikuandmeid, näiteks teie kontaktandmed ja tellimuse üksikasjad, et Klarna saaks hinnata, kas te täidate Klarna järelmaksu tingimusi ja nad saaks kohandada oma makseviisid teie jaoks. Seda teavet töötleb Klarna kehtivate andmekaitseseaduste ja Klarna eraelu puutumatuse poliitika kohaselt. Klarna kohta leiate üldteavet siit.
   4. Kui me oleme kohustatud avaldama isikuandmeid õiguskaitseasutuste või muude valitsus- või regulatiivasutuste taotlusele vastamiseks või kui seadused seda nõuavad või lubavad, riikides, kus meil on tütarettevõtteid.
   5. Meie lepinguliste või omandiõiguste jõustamiseks või seoses tegelike või kavandatavate kohtuvaidlustega või kui see on muul juhul vajalik meie vara, turvalisuse, inimeste ja muude õiguste või huvide kaitsmiseks.
   6. Ühe või mitme meie aktiva või mis tahes üksuse või ärivaldkonna müügi või ühinemise tõttu. Teie isikuandmed kui väärtuslik vara võidakse edastada ostjale isegi juhul, kui ta ei tegutse samas ärivaldkonnas kui meie. Meie kliendiandmebaasi on võimalik edastada ülejäänud äritegevusest eraldi, tervikuna või mitmes osas. Võimalikel ostjatel ja nende nõustajatel võib müügiprotsessi raames olla piiratud juurdepääs andmetele. Teie isikuandmete suhtes kehtib siiski siinne eraelu puutumatuse poliitika. Samamoodi võidakse teie isikuandmeid edastada huvitatud õigusjärglasele likvideerimise, pankroti või tervendamismenetluse korral, mis on küll väga ebatõenäoline.

  Samuti võime turunduse, strateegilise arendustöö ja muudel eesmärkidel kasutada ja avaldada teavet (nii, et üksikut klienti ei ole võimalik tuvastada).

  Pidage meeles, et kui jagate saidil avalikult teavet, näiteks kommentaari või tootearvustust ajaveebipostituses, võivad otsingumootorid, sealhulgas Google, selle indekseerida, mis võib tähendada, et teave on avalikustatud.

  On võimalik, et olete saanud juurdepääsu meie veebisaidile ühe meie kaubanduspartneri veebisaidi hüperlingi kaudu. Sel juhul nõustute, et teie isikuandmeid ja ostuteavet, sealhulgas käitumisharjumusi puudutavat teavet, jagatakse selle kaubanduspartneriga, lähtudes meie lepingulistest suhetest temaga.

  Kus on teie andmed ja kus neid töödeldakse?

  Saidi kaudu teie edastatud isikuandmeid töötleb Wolverine World Wide, Inc. Ameerika Ühendriikides ja need võidakse edastada teistele grupi liikmetele või muudele kolmandatele isikutele, nagu on kirjeldatud eelmises lõigus. Näiteks kui sooritate ostu meie saidi kaudu, edastatakse teie isikuandmed grupi liikmetele ning Hollandis ja Ühendkuningriigis asuvatele meie müüjatele, et täita teie tellimus ja aidata teid võimalike päringute korral, mis teil võib seoses tellimusega olla. Mõned ettevõtted või muud kolmandad isikud, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, sealhulgas Wolverine World Wide'i liikmed ning meie müüjad või teenusepakkujad, asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) riikides, mis ei paku samal tasemel isikuandmete kaitset. See hõlmab Ameerika Ühendriike. Sõltumata sellest, kas meile edastatud teie isikuandmeid töötleb Wolverine või neid töötlevad meie tarnijad EMP-s või väljaspool seda, astume samme garanteerimaks, et teie isikuandmetele tagatakse kohaldatavale andmekaitse seadusandlusele ja siinsele poliitikale vastav kaitse.

  Kui olete palunud meil andmeid jagada kolmandate isikute veebisaitidega (näiteks sotsiaalmeediasaitidega), siis arvestage, et nende serverid ei pruugi olla turvalised. Arvestage ka, et hoolimata meie ja kaasatud kolmandate isikute võetud meetmetest ei ole internet turvaline. Selle tulemusena võivad teised isikud siiski ebaseaduslikult andmeid hankida või sekkuda privaatsetesse andmeedastustesse või andmevahetustesse.

  Kui otsustate sellel saidil tehtud ostude eest tasuda PayPali kaudu, töötleb teie makset PayPal, kes haldab tehingut. Meil pole juurdepääsu teie makseteabele. PayPali eraelu puutumatuse poliitika on saadaval siin. 

  Teie isikuandmete turvalisus ja säilitamine

  Teie isikuandmete turvalisus on meile tähtis ja oleme pühendunud teie klienditeabe hoolikale käitlemisele. Võtame kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kaitsta teid isikuandmete volitamata või ebaseadusliku töötlemise eest ning et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise eest. Me teeme mõistlikke jõupingutusi tööstusharu üldtunnustatud standardite järgimiseks, et kaitsta meile edastatud isikuandmeid nii edastamise ajal kui ka pärast nende vastuvõtmist. Näiteks oleme kasutusele võtnud tehnoloogia (krüptimistarkvara, turvalised serverid, tulemüürid jms), mille eesmärk on vähendada juhusliku hävimise või kadumise riski või selliste isikuandmete volitamata avalikustamist või kasutamist, lähtudes asjaomaste andmete olemusest. Ükski internetipõhine edastamisviis ega elektrooniline salvestusviis pole siiski täiesti turvaline. Seega, kuigi me usume, et veebisaidi rakendatavad meetmed vähendavad meie turvaaukudest tulenevat haavatavust tasemele, mis vastab asjaomaste andmete tüübile, ei saa me siiski garanteerida nende andmete turvalisust, mille te meile veebis avaldate; nõustudes saidi kasutamisele kohalduva eraelu puutumatuse poliitika tingimustega, aktsepteerite internetis andmete avaldamisega kaasnevaid riske ja nõustute, et Wolverine ei vastuta mingil juhul turvalisuse rikkumise või kolmanda isiku volitamata sissetungi eest, välja arvatud juhul, kui see on tingitud meie hooletusest või tahtlikust rikkumisest.

  Kasutajate andmebaaside kaitsmiseks rakendame me turvameetmed ja juurdepääs sellele andmebaasile on piiratud. Siiski jääb teie kohustuseks järgmine.

 • Kui teil on saidi kasutajakonto, siis:
  • - saidilt väljalogimine või saidilt lahkumine, kui saiti ei kasutata;
   - kindlakstegemine, et keegi teine ei kasuta saiti, kui teie seade on saidile sisselogitud (sh logides oma seadmesse sisse mobiili-, Wi-Fi- või jagatud ühenduse kaudu);
   - parooli või muu juurdepääsuteabe saladuses hoidmine. Teie parool ja sisselogimisandmed kuuluvad isiklikult teile ning neid ei tohi kellelegi teisele anda ega kasutada jagatud juurdepääsu võimaldamiseks, näiteks võrgu kaudu. Peaksite saidi vaatamisel kasutama kordumatut parooli – hoiduge paroolidest, mida olete kasutanud mõne muu veebisaidi või e-posti konto jaoks.

 • Kindla internetiturvalisuse säilitamine. Näiteks kui teie e-posti konto või Facebooki konto turvalisust on rikutud, võib see võimaldada juurdepääsu teie kontole, kui olete meile need üksikasjad andnud ja/või lubanud juurdepääsu nende kontode kaudu. Kui teie e-posti konto turvalisust on rikutud, saab seda siiski kasutada parooli lähtestamiseks ja oma kontole juurdepääsu saamiseks. Peaksite hoidma kõiki oma konto üksikasju kaitstuna. Kui arvate, et mõne teie konto turvalisust on rikutud, peaksite meie abil oma konto sisselogimistunnuseid muutma ja veenduma eelkõige selles, et ühelegi ohustatud kontole ei ole võimalik juurdepääsu saada. Samuti peaksite meile sellest esimesel võimalusel teatama, et saaksime aidata teil konto turvalisust tagada ja vajaduse korral hoiatada kõiki teisi, keda see võib mõjutada.
 • Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik kogumise, töötlemise ja/või kasutamise ja mis tahes muude seotud eesmärkide täitmiseks (näiteks teatud tehingu üksikasju ja kirjavahetust võidakse säilitada kuni pretensioonide esitamise tähtajani või selleks, et täita selliste andmete säilitamist reguleerivaid nõudeid). Nii et kui teavet kasutatakse kahel eesmärgil, siis säilitame seda kuni hilisema perioodi tähtaja lõppemiseni, aga lõpetame selle kasutamise lühema perioodiga seotud eesmärgil pärast selle perioodi lõppemist. Juurdepääs teie isikuandmetele on üksnes nendel isikutel, kes peavad seda kasutama asjakohastel eesmärkidel. Meie säilitamisperioodid põhinevad ärivajadustel ja teie isikuandmed, mis pole enam vajalikud, anonüümitakse pöördumatult (ja anonüümitud teavet võidakse säilitada) või need hävitatakse turvaliselt.

  Muud veebisaidid

  Sait võib sisaldada linke jaemüüjate või muude kolmandate isikute veebisaitidele (edaspidi: kolmandate isikute veebisaidid), kes (1) ei ole Wolverine'iga seotud, (2) on väljaspool meie kontrolli ja (3) ei kuulu siinse eraelu puutumatuse poliitika alla. Kolmandate isikute veebisaitidele suunavaid linke pakutakse saidil ainult teie mugavuse huvides ja mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et me kinnitaksime selliste kolmandate isikute veebisaitide sisu usaldusväärsust või soovitaksime neid. Wolverine ei vastuta sisu ega privaatsustavade eest, mida pakuvad teile need kolmandate isikute veebisaidid, mis võivad teilt teavet koguda ja kasutada seda muul viisil kui meie, ning seetõttu jääb selliste kolmandate isikute veebisaitide kasutamine täielikult teie vastutusele. Asjakohase teabe saamiseks peaksite tutvuma kolmandate isikute veebisaitide privaatsusavalduste või eraelu puutumatuse poliitikaga, enne kui nõustute pakutavate tingimustega või enne kui neid veebisaite kasutate, nende sisu puudutavad küsimused suunake asjakohase veebisaidi pakkujale.

  Võime kasutada ka kolmandaid isikuid saidi kasutamise statistika kogumiseks. See võib hõlmata küpsiste kasutamist, mille eesmärki oleme eespool selgitanud.

  Kui olete palunud meil andmeid jagada kolmandate isikute veebisaitidega (näiteks sotsiaalmeediasaitidega), siis arvestage, et nende serverid ei pruugi olla turvalised. Arvestage ka seda, et hoolimata meie ja kaasatud kolmandate isikute võetud meetmetest ei ole internet turvaline. Selle tulemusena võivad teised isikud siiski ebaseaduslikult andmeid hankida või sekkuda privaatsetesse andmeedastustesse või andmevahetustesse.

  Meile tööle kandideerimine

  Kui esitate taotluse meie juurde tööle saamiseks, kasutame teie esitatud teavet teie taotluse töötlemiseks ja värbamisstatistika jälgimiseks. Üleilmse ettevõttena võime teie andmeid edastada väljapoole teie koduriiki ja teistele meie grupi ettevõtetele. Kui esitate taotluse meile tööle saamiseks, palume teil allkirjastada täiendavad privaatsustingimused. Kui inimene on meil tööle asunud, koostame tema tööhõivet käsitleva toimiku. Selles etapis anname lisateavet selle kohta, kuidas me töötaja andmeid hoiame, ja eeldame, et töötaja allkirjastab oma tööülesannete raames täiendavad privaatsustingimused. Kui esitate taotluse meie juurde tööle saamiseks kolmanda isiku, näiteks värbamiskonsultandi kaudu, lugege enne jätkamist ka nende eraelu puutumatuse poliitikat. Me ei soosi soovimatuid lähenemisi, mis on tehtud otse või mille on teinud kolmandad isikud – palun ärge saatke meile isikuandmeid, kui andmesubjekt pole seda poliitikat lugenud ja sellega nõustunud. Me võime säilitada üksikasjad kandidaatide kohta, kes võivad meile huvi pakkuda kas nüüd või tulevikus, lähtudes meie dokumentide säilitamise juhtnööridest. Kui te ei soovi, et me seda teeksime, andke meile sellest teada. Lisaks, kui teie asjaolud muutuvad – näiteks te ei soovi enam, et kaaluksime teie palkamist –, andke meile ka sellest teada. Võime potentsiaalseteks värbamisteks kasutada kolmandaid isikuid. Näiteks võime värbamisprotsessi juhtimiseks kasutada kolmanda isiku värbamistarkvara, järgides selle kolmanda isiku eraelu puutumatuse poliitikat.

  Isiklik teave ja lapsed

  Ilma vanema või hooldaja nõusolekuta ei tohiks lapsed meie veebisaidil isikuandmeid edastada. Wolverine ei kogu teadlikult laste isikuandmeid ega kasuta neid.

  Teie õigused ning kuidas muuta oma andmeid ja turundusteateid

  Teie riigi seadustega lubatud ulatuses võivad teil olla teatud õigused seoses teie isikuandmetega, sealhulgas piiranguteta õigus andmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks, kustutamiseks, piiramiseks, õigus olla unustatud või õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele või taotleda teie kohta kogutud isikuandmete ülekandmist, mille suhtes võidakse kohaldada mõningaid tingimusi ja erandeid. Nendele andmesubjekti õigustele vastava taotluse saate teha, kui vaatate aadressi OneTrust ja esitate oma taotluse.

  Kui olete andnud loa, võime teiega posti, telefoni, SMSi, tekst-/pilt-/videosõnumi, faksi ja/või e-posti teel ühendust võtta seoses toodete, teenuste, kampaaniate, eripakkumiste ja heategevuslike eesmärkidega, mis võivad teile huvi pakkuda. Kui te ei soovi meilt otseturundusteateid saada, võite nendest igal ajal loobuda. Lisaks võib teil oma riigi seadustega lubatud ulatuses olla õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. Kui soovite, et teid eemaldataks meie meililoendist, andke meile sellest teada: (a) värskendades oma konto üksikasju veebis, (b) saates meile kirja e-posti aadressil DataProtectionOfficer@wwwinc.com lisades teemareale sõna „remove“ (eemaldage), (c) järgides tellimisest loobumise juhiseid, mille leiate mis tahes meilt saadud turundusmeili lõpuosas. Palun lisage igasse suhtlusesse kindlasti oma täielik nimi, e-posti aadress, postiaadress ja kõik sõnumid. Pange tähele, et selliste taotluste jõustumiseks võib kuluda kuni viis (5) tööpäeva.

  Samuti on teil õigus esitada kaebus andmekaitset reguleerivale asutusele.

  Kuidas meiega ühendust võtta?

  Kui teil on selle eraelu puutumatuse poliitika või teie kohta käivate andmete kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

  Data Protection Officer
  Aadress: Wolverine Europe Limited,
  King’s Place
  90 York Way
  London
  N1 9AG

  Telefon: 020-780-0191

  E-post: DataProtectionOfficer@wwwinc.com